Wielewaalstraat 39b  010-3074612
Tandprothetische Praktijk Charlois

Vergoedingen

TPP Charlois hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. U krijgt voorafgaand aan de behandeling een duidelijke prijsopgave van de behandeling. De factuur gaat via Infomedics, die rechtstreeks de vergoeding van de zorgverzekeraar regelt en waar gewenst met u een betalingsregeling kan afspreken.

Vergoeding

Een gebitsprothese wordt bijna altijd door de basisverzekering (excl. jaarlijkse eigen bijdrage) vergoed. In geval van een volledige gebitsprothese wordt in de regel eens per 5 jaar 75% van de prothese vergoed. Voor een klikgebit, reparatie of opvullen loopt dit op tot 90% vergoeding. Hebt u een aanvullende tandzorgverzekering, dan is een volledige vergoeding wellicht mogelijk.

Gratis eerste consult aanvragen

Voor vergoeding uit de basisverzekering is geen verwijzing nodig. U kunt bij ons direct een afspraak maken voor een vrijblijvend eerste consult.

Eigen risico

Voor alle vergoedingen via de basisverzekering geldt de wettelijke bepaling dat in elk kalenderjaar de eerste zorgkosten tot een totaalbedrag van 385 euro het eigen risico zijn. Die komen dus voor uw rekening. Controleer zelf in de voorwaarden of bij de verzekeraar waar u recht op heeft. Sommige verzekeraars hanteren bijvoorbeeld een vervangingstermijn van zeven jaar voor volledige gebitsprotheses. Daarnaast verschillen percentages en voorwaarden van vergoeding per verzekering. Raadpleeg daarom altijd uw verzekering als u de meest actuele en voor u geldende vergoedingen wilt weten.